Yeni Öğretim Üyelerimize TUBİTAK-1001 Araştırma Desteği

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Elif Karaçimen'nin yürütücüsü olduğu ve Dr. Öğr. Üyesi Özgül ...

TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı...

Bölümümüz öğretim elemanı Arş.Gör.Dr. Sema KELEŞ YILDIZ "Women in Economic Life in the United S...

Bölüm Kalite Çalışmaları Toplantısı

İktisat Bölümü Kalite çalışmaları kapsamında bölümümüz Sınav Değerlendirme Komisyonu'nun  2022-...

Akademik Danışmanlar ile Toplantı

2023-2024 Akademik yılı güz dönemi akademik danışmanlık toplantıları afişte yer alan gün ve saatlerd...

Oryantasyon Etkinliği

İktisat Bölümü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı  "Oryantasyon Etkinliği" 12 Ekim  Perşembe gü...

Mezun Bilgi Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

Bölümümüz öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan SUNGUR tarafından “Mezun Bilgi Sistemi” h...

İstihdam Olanakları - 2 : Kamu ve Özel Sektörde Kariyer

İktisat bölümü mezunlarının istihdam olanakları ile ilgili ikinci etkinlik, bölümümüz öğretim eleman...

İstihdam Olanakları - 1: Akademik Kariyer

Bölümümüz öğretim elemanı Arş.Gör.Dr. Mustafa YAPAR tarafından 23 Mayıs Salı günü saat 11:30'da İkti...